สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโล…

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโล…

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโล…

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโล…

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
Explore

ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS

Explore

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19

แหล่งที่มา : กรมควบคุมโรค

99

ผู้ติดเชื้อรายใหม่

99

ยอดผู้เสียชีวิต

99

ยอดกำลังรักษา

99

ยอดรักษาหาย

Explore

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

PERSONAL

นางสาวกนกรัตน์ โพธิ์ศรี

นางสาวกนกรัตน์ โพธิ์ศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางสาวศิริเพ็ญ  รถทอง

นางสาวศิริเพ็ญ  รถทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ว่าที่ ร.อ.ภูมินทร์ พิสิฐอมรชัย

ว่าที่ ร.อ.ภูมินทร์ พิสิฐอมรชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Explore

การติดต่อ

CONTACT US

พื้นที่ ศาลายา

96 หมู่.3 ถนนพุทธม…

บพิตรพิมุข (จักรวรรดิ)

264 ถนนจักรวรรดิ แ…

วิทยาลัยเพาะช่าง

86 ถนนตรีเพชร แขวง…

วิทยาเขตวังไกลกังวล

ถนนเพชรเกษม (ก.ม. …