ที่ตั้ง

 

op(4)_rmutr

op555_rmutr1

สำนักงานอธิการบดี

ชั้น 2  อาคารสำนักงานอธิการบดี

96 หมู่.3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02-441-6016 ต่อ 2128, 2109

โทรสาร : 02-441-4016